Disclaimer

Disclaimer Hermes Automotive

 

Op het gebruik van deze website (www.hermesautomotive) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze  te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Hermes Automotive streeft ernaar op deze website altijd juiste en  actuele informatie  aan te bieden. Hoewel  deze informatie  met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hermes Automotive niet in  voor de volledigheid, juistheid of actualiteit         van de informatie. De juridische informatie  op de website is van algemene aard  en kan niet worden beschouwd als vervanging  van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hermes Automotive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die  voortvloeit  uit het gebruik van  de informatie  of de website  en evenmin voor het niet  goed functioneren  van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website  of via e-mail  kan niet zonder meer een relatie tussen Hermes Automotive en  de gebruiker van de website ontstaan.

 

Email

Hermes Automotive garandeert  niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen  of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.  Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per  e-mail met Hermes Automotive  te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde. Hermes Automotive heeft geen invloed  op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hermes Automotive aanvaardt  dan ook geen aansprakelijkheid  voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Hermes Automotive zijn beschermd door auteursrecht  en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudig, gekopieerd of op een andere manier  openbaar worden gemaakt, zonder dat Hermes Automotive  daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.